OBCHODNÍ PODMÍNKY

Masérny YMCA Na Poříčí 12, Praha 1 a Pavlíkova 6 Kamýk, Praha 4


Všeobecné obchodní podmínky

Předmětem Všeobecných obchodních podmínek masáže Rebornia je úprava objednání a přijetí nabídky služeb poskytovatele – Rebornia, provozovatelem masážních, regeneračních, poradenských a spojených doplňkových služeb (dále jen provozovatel)
a

kupujícím poskytovaných služeb (dále jen kupující)

a

klientem
Kupující je ten, kdo službu platí. Klient je osoba, která se na danou službu objednává a čerpá ji.

Úvodní ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy, práva a povinnosti mezi
poskytovatelem služeb:

Název: Rebornia masáže
IČO: 04573820
odpovědná osoba Anna Kalinová

Adresy provozoven:
Jaselská 32, Praha 6, 160 00
Pavlikova 602, Praha 12, 143 00
web : www.Rebornia.cz
tel : +420 704 813 725

Poskytovatel nabízí masážní služby, regenerační a další doplňkové služby na základě platného živnostenského  oprávnění.

Objednávka služeb :
1 Termín návštěvy je možné sjednat skrze telefonickou objednávku nebo objednávkový rezervační formulář.
Klient zároveň s objednáním služby zaplatí převodem nebo poskytne k uplatnění poukaz. Dohodnutý termín masáže je závazný.

Nákupem dárkového poukazu nebo telefonickým či elektronickým objednáním konkrétního termínu masáže projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

Klient před první masáží vyplní zdravotní dotazník. Bez vyplnění zdravotního dotazníku není možné službu klientovi poskytnout. Klient je povinný jakoukoliv změnu zdravotního stavu ve svém zájmu ihned hlásit masérovi, ideálně ještě před sjednáním termínu. Například těhotenství, nové léky, nové onemocnění, péče fyzioterapeuta, zahájení rehabilitace apod. Léky je myšleno dlouhodobé i krátkodobé užívaní.

2 Dostavení se na službu
Na masáž se prosím dostavte zhruba 5 minut před Vaším sjednaným časem. Dřive bychom se Vám nemohli věnovat kvůli klientům objednaným před Vámi.

3 Pozdní příchod
Pokud se dostaví klient do 15 minut od sjednaného času služby, proběhne služba v režimu zkráceném o čas meškání a skončí v původně stanoveném čase. Pokud se klient dostaví déle než 15 minut od začátku sjednaného času,
považuje se to za absenci klienta.

4 Absence klienta, odmítnutí objednané služby a předčasné ukončení služby
V případě nedostavení se na službu nebo příchodu na službu déle než 15 minut od sjednaného začátku služby nebo zrušení termínu méně než 48 hodin před sjednaným termínem, tento termín klientovi tzv „propadá“ a uplatní se z předplaceného kreditu nebo sumy poslané na účet. V případě, že klient neplatil předem, je požádaný o zaplacení částky za objednanou sumu. Nový termín služby je možné poskytnout až po uhrazení těchto závazků.

Odmítnutí objednané služby:
Poskytovatel nebo masér mají právo odmítnout poskytnout službu v těchto případech:
– klient si nevyplnil a nepodepsal zdravotní dotazník
– klient se dostaví se zdravotními problémy medicínskeho charakteru
– klient se dostaví s příznaky infekčního onemocnění nebo kožního onemocnění
– klient vykazuje známky požití alkoholu, či návykové látky, nebo se chová či vyjadřuje
nepřístojným způsobem
– klient se domáhá se provedení masáže, i když má kontraindikaci

Předčasné ukončení objednané služby
Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:
– v průběhu procedury u klienta objeví zjevné příznaky infekčních či kožních onemocnění
– v průběhu procedury u klienta objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek
– v průběhu procedury u klienta objeví zjevné příznaky zdravotních problémů
– v průběhu procedury se bude klient přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem.
Co je nepřístojný způsob, určí masér. Zejména to je urážlivé chování a obtěžování.

5 Doprovod a přístupnost
Mladiství do 18 let můžou absolvovat masáž jen v přítomnosti zákonných zástupců.
U osob nad 18 let naopak přítomnost další osoby není vhodná a očekává se, že studio opustí, aby bylo umožněno soukromí u masáže.
Studio není zařízeno na přítomnost osob s omezenou schopností pohybu.
Z hygienických důvodů bohužel nemůžeme akceptovat přítomnost zvířete (výjimku tvoří asistenční psi, prosím hlaste tuto skutečnost předem).
Případnou přítomnost dítěte nebo dětí je potřebné dohodnout předem, a je to umožněno pouze pokud nebude rušit další klienty studia.
Prosím, informujte už v okamžiku sjednávání termínu o všech okolnostech

Odchod ze studia
S ohledem na ostatní návštěvníky studia se očekává odchod běžného zákazníka do 5 minut po skončení masáže. VIP klienti mají na opuštění studia 30 minut. Neručíme za jakékoliv ztráty věcí klienta. (Není v naší moci hlídat Vaše věci).

6 Informovaný souhlas zákazníka
Klient je před prvním poskytnutím služby instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.
Pokud záměrně zatají důležitou zdravotní informaci, zejména kontraindikaci, nese zodpovědnost za veškerá rizika způsobena masáží.

7 Ceník
Ceník je zveřejněn na webových stránkách a je též k nahlédnutí ve studiu.
Ceny platí pro základní provozní dobu.

8 Úhrada za masérské služby
Platba za službu je možná převodem, fakturou nebo platební kartou. Nepřijímáme hotovost.

9 Poukazy – „vouchery“
Na služby je možné zakoupit poukazy. Tyto se platí převodem, fakturou či kartou. Nelze je zakoupit v hotovosti. Poukazy zakoupené online lze vrátit do 14 dní od zakoupení (od připsání peněz na účet), pokud nedošlo v mezičase k rezervaci, uplatnění, či využití služby. Po této lhůtě, nebo poukazy zakoupené osobně, nelze vracet. Platnost poukazu je zpravidla 3, nanejvýš 6 měsíců. Platnost je uvedena na poukazu. Poukaz lze použít pouze jednou. Po uplynutí doby platnosti poukaz tzv „propadá“, tedy nelze na něj službu čerpat.

10 NELZE GARANTOVAT VÝSLEDEK MASÁŽE
I když pracujeme vždy s nejlepším vědomím a záměrem, nelze vzhledem k tomu, že jsme různí, a taky, že tělo může i na stejnou masáž reagovat pokaždé jinak, garantovat výsledek masáže.

Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost dne 1. 1. 2023

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru